Aktualitāšu integrācija

Regulāra biznesa vides un likumu analīze


Alga HR sistēmas jaunumi

2014 06 26

Aicinām iepazīties ar jaunākajiem pilnveidojumiem, kas īstenoti cilvēkresursu vadības sistēmā Alga HR un realizēti jaunākajā versijā. Ceram ka ar veiktajiem uzlabojumiem palīdzēsim palielināt Jūsu uzņēmuma darbības efektivitāti.


 

MODULIS „DARBA SAMAKSAS PROCESU VADĪBA UN UZSKAITE“

 • Papildināts VID deklarācijas datu imports.
 • Programmā uzlabota algas lapas sūtīšana pa e-pastu.
 • Pārskata „Pārskati 24. Atvaļinājumu rezerve konkrētajā dienā“ veidlapa papildināta ar jauniem parametriem.
 • Saraksts „Darba laiks“ papildināts ar jaunām datu ailēm.
 • Darbinieka kartiņas sadaļā „Grāmatvedības” izveidots jauns datu lauks “Izmaksāšanas vieta”.
 • Izveidots jauns katalogs „Kvalifikācijas kategorijas (klases) piešķiršanas tipi“.
 • Koeficentu nosaukumu tabula papildināta ar četriem jauniem tipiem.

 

MODULIS „PERSONĀLA PROCESU VADĪBA UN UZSKAITE“

 • Izveidots jauns parametrs „Automātiski ģenerēt nākošās atestācijas datumu (pēc gada).
 • Papildināts atvaļinājumu tipu saraksts.

 

MODULIS „DARBA LAIKA VADĪBA UN UZSKAITE “

 • Uzlabots tabeļu imports no *.csv.

 

MODULIS „AUTOMĀTISKĀ RĪKOJUMU REALIZĒŠANA“

 • Izveidots jauns mainīgais darba līgumu un darba līgumu grozījumu šablonu izveidošanai.

 

 

Atgriezties uz sarakstu

Edrana speciālisti

Pastāvīgi ceļam savu profesionālo kvalifikāciju, to apstiprina sertifikāti: Microsoft SQL Server Implementation and Maintenance, Oracle Java Programming; Oracle Administration Workshop, Sybase Adaptive Server Specialist.

Arvydas Turonis

Ģenerāldirektora vietnieks
Programmēšanas depart. direktors

Vytautas Radavičius

Programmēšanas departamenta direktora vietnieks