Vienkārši par sarežģītām informācijas sistēmām

Izstrādāšana, ieviešana, konsultācijas un uzraudzība

Apie kompaniją

Par kompāniju

Īsi

Uzņēmums "Edrana Baltic" dibināts 1998. g. un ir viens no lielākajiem programmatūras izstrādātājiem Baltijas valstīs, ir iekļauts Prime Investment Baltijas IT uzņēmumu TOP sarakstā.

Mēs sirsnīgi pateicamies saviem darbiniekiem, kuru skaits pārsniedz 100 un 3000 klientiem – uzņēmumiem un publiskā sektora iestādēm par uzticēšanos „Edrana Baltic“ izstrādātajām un uzraugāmajām biznesa/procesu vadības sistēmām un ilglaicīgu sadarbošanos.

Biznesa modelis

„Edrana Baltic“ biznesa modelis balstās uz jaunākajām tehnoloģijām, vienkāršību un orientēšanos uz klientu. Mūsu mērķis – nodrošināt, lai mūsu klienti, kas izmanto uzņēmuma izveidoto programmatūru, varētu vienkārši strādāt un attīstīt savus uzņēmumus.

Sadalītā „Edrana Baltic“ organizācijas struktūra un koncentrēšanās uz rezultātu sniedz iespējas visu enerģiju koncentrēt biznesa attiecībām un izsmeļošam darbam ar klientu attīstāmajiem projektiem. Vienoti strādājot „Edrana Baltic“ kolektīvs ar savu darbu un pieeju kompānijas iekrāto informāciju, pieredzi un radošo attieksmi sniedz klientam konkrētus, izdevīgus rezultātus.

Mūsu vērtības

Uzticamība

Sniedzot kvalificētus pakalpojumus, pildot klientiem un partneriem dotos solījumus esam uzticības vērts uzņēmums.

Profesionalitāte

Esam speciālisti, kas izvirza augstas prasības sev un sniedzamajiem pakalpojumiem.

Orientēšanās uz klientu

Mums ir svarīgi, lai klienta vēlmes tiktu pilnībā apmierinātas un būtu sasniegti labākie rezultāti klientu uzņēmumu vērtības palielināšanas procesā ieviešot jaunākās tehnoloģijas.

Atbildība

Pildām savas saistības un uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem.

Vīzija

Kļūt par cienījamāko, profesionālāko un dinamiskāko informācijas tehnoloģiju uzņēmumu Eiropas un Austrumu tirgū.

Misija

Sniegt profesionālus informāciju tehnoloģiju pakalpojumus un īstenot unikālus tehnoloģiskos risinājumus, Ņemot vērā klientu vajadzības un vēlmes, patstāvīgi pilnveidot sniedzamo pakalpojumu kvalitāti. Uzlabot darba apstākļus uzņēmuma darbiniekiem un nodrošināt veiksmīgu uzņēmuma attīstību.

Kvalitātes politika

  • „Edrana Baltic“ darbojas saskaņā ar starptautiskajiem kvalitātes vadības sistēmas standartiem.
  • „Edrana Baltic“ ir īstenojis 6 zinātnisko pētījumu un tehnoloģiskās attīstības projektus  Lietuvā.
  • Mūsu sniedzamie pakalpojumi atbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
  • Mēs savus pakalpojumus pietuvinām klientiem  un operatīvi reaģējam uz jaunām klientu vajadzībām.
  • Aktīvums, savstarpējā saprašanās un uzticība ir kvalitātes uzlabošanas pamats.
  • Lai tiktu nodrošināta kvalitāte, uzņēmuma vadība nepārtraukti  Plāno un pārvalda darbības procesus, kas saistīti ar veicamo darbu kvalitāti un saistībām.