Cilvēkresursu vadības sistēma

Personāla vadības un Algas aprēķināšanas programma, kas uzlabo darba efektivitāti

Darbinieku nepieciešamības plānošana

Šis modulis paredzēts uzņēmuma iekšējo uzdevumu izpildes procesa vadībai izmantojot interneta pieslēgumu Alga HR.Profit-Web.
Modulis ir integrētas Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, neatkarīgs, izmantojams interneta pieslēgums Alga HR.Profit-Web.

Moduļa dati ir saistīti ar Interneta pieslēguma moduļiem:

- Profit-Web®.Projektu vadība;
- Profit-Web®.Kanceleja;
- Profit-Web®.E-faili.


Pretendentu vadība un uzskaite

Šis modulis paredzēts uzņēmuma iekšējo uzdevumu izpildes procesa vadībai izmantojot interneta pieslēgumu Alga HR.Profit-Web.
Modulis ir integrētas Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, neatkarīgs, izmantojams interneta pieslēgums Alga HR.Profit-Web.

Moduļa dati ir saistīti ar Interneta pieslēguma moduļiem:

- Profit-Web®.Projektu vadība;
- Profit-Web®.Kanceleja;
- Profit-Web®.E-faili.


Darbinieku karjeras plānošana

Darbinieku karjeras plānošanas modulis paredzēts darbinieku kompetenču novērtēšanai, kompetenču pilnveidošanas plānošanai un vadībai, kas paredzēta karjeras plānošanai.
Modulis ir integrētas Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, nav neatkarīgs, darbojas izmantojot Personāla procesu vadības un uzskaites moduli, izmantojams interneta pieslēgums Alga HR.Profit-Web.


Motivāciju un kompetenču vadība

Motivāciju process ir paredzēts darbinieka motivācijas mērķos piešķirto vērtību (automašīnas, apdrošināšana,...) uzskaitei.  Šis process ir integrētas Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, darbojas izmantojot Personāla procesa vadības un uzskaites moduli.


Atestācijas un apmācības

Šis modulis paredzēts uzņēmuma darbinieku apmācībām un atestācijai.  
 
Modulis lielam lietotāju skaitam nodrošina iespēju strādāt kopējā uzņēmuma vai uzņēmumu grupas datu bāzē, pieslēdzoties no lokālā tīkla vai no jebkuras pasaules vietas, kur ir interneta pieslēgums.  

Šis modulis ir neatkarīgs. Moduļa dati ir saistīti ar Profit-Web moduļiem:
-InterAlga


Pašapkalpošanas portālsPersonāla attīstības
vadība
 • Darbinieku nepieciešamības plānošana
 • Pretendentu vadība un uzskaite
 • Darbinieku karjeras plānošana
 • Motivāciju un kompetenču vadība
 • Atestācijas un apmācības
 • Pašapkalpošanas portāls

Personāla procesu vadība

Personāla vadības un uzskaites procesa  modulis paredzēts efektīvai un ērtai personāla vadībai.  Modulis ir integrēta Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, ir neatkarīgs,  izmantojama „client server“ tehnoloģija vai interneta pieslēgums Alga HR .Profit-Web.

-Personāla vadības modulis sadarbojas ar moduļiem (pilnīga integrācija):
- Alga HR . Darba samaksas  procesa vadība un uzskaite;
- Alga HR . Darba laika uzskaite;
- Alga HR . Summārā darba laika uzskaite;
- Alga HR . Gabaldarbu vadība;
- Alga HR . Komandējumu vadība un uzskaite;
- Alga HR . Automātiskā rīkojumu realizēšana;
- Alga HR . Izmaksu centri;
- Alga HR . Komandējumu plānošana;
- Alga HR . Pretendenti;
- Alga HR . Atvaļinājumu plānošana;
- Alga HR . Atestācijas... un citi.


Komandējumu vadība un uzskaite

Komandējumu vadības un uzskaites modulis paredzēts darbinieku plānojamo komandējumu avansa aprēķinu uzskaitei saskaņā ar komandējuma garumu un maršrutiem. Modulis ir integrēta Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, nav neatkarīgs, darbojas izmantojot jebkuru no šiem moduļiem:

- Alga HR . Darba samaksas procesu vadība un uzskaite;
- Alga HR . Personāla procesu vadība un uzskaite;
- Izmantojama "Client server" tehnoloģija vai interneta pieslēgums Profit-Web.

Moduļa dati ir saistīti ar citiem moduļiem un funkcijām (pilnīga integrācija):

- Alga HR .  Personāla procesu vadība un uzskaite;
- Alga HR .  Darbs samaksas procesu vadība un uzskaite;
- Alga HR .  Summārā darba laika uzskaite;
- Alga HR .  Darba laika uzskaite;
- Alga HR .  Gabaldarbu vadība;
- Alga HR .  Komandējumu plānošana;
- Alga HR .  Automātiska rīkojumu Izmaksu centri.


Atvaļinājumu plānošana

Atvaļinājumu  plānošanas modulis ļauj organizācijas darbiniekiem sniegt informāciju par plānojamiem/vēlamajiem atvaļinājumiem tiem ērtā laikā un no jebkuras vietas, kā arī organizācijas plāna/rindas sastādīšanai, izmainīšanai. Vēlamie atvaļinājumi tiek piešķirti vai nepiešķirti apstiprinot organizācijā noteiktajā kārtībā.
Modulis ir integrēta Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, nav neatkarīgs, darbojas izmantojot Personāla procesu vadības un uzskaites moduli, izmantojama „client server“ tehnoloģija vai interneta pieslēgums Alga HR .Profit-Web.

Atvaļinājumu plānošanas un uzskaites modulis sadarbojas ar moduļiem (pilnīga integrācija):

- Alga HR . Personāla procesu vadība un uzskaite
- Alga HR . Automātiskā rīkojumu realizēšana
- Alga HR . Darba laika uzskaite
- Alga HR . Summārā darba laika uzskaite
- Alga HR . Darba samaksas procesu vadība un uzskaite


Automātiskā rīkojumu realizēšana

Automātiskā rīkojumu vadība un realizēšana paredzēta automātiskai organizācijas rīkojumu sasaistei ar personāla, Atvaļinājumu vai komandējumu plānošanas, darba lika un darba samaksas procesu vadības procesiem. Modulis ir integrētas Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, nav neatkarīgs, darbojas izmantojot Personāla procesu vadības un uzskaites moduli, izmantojama „client server“ tehnoloģija vai interneta pieslēgums Alga HR .Profit-Web.

Automatizēts rīkojumu vadības un uzskaites modulis sadarbojas ar moduļiem (pilnīga integrācija):

 - Alga HR . Darba samaksas procesa vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Darba laika uzskaite;
 - Alga HR . Summārā darba laika uzskaite;
 - Alga HR . Atvaļinājumu plānošana;
 - Alga HR . Komandējumu plānošana;
 - Alga HR . Komandējumu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Kaštų centrai;
 - Alga HR . Personalo procesų valdymas ir apskaita.Personāla procesu
vadība
 • Personāla procesu vadība
 • Komandējumu vadība un uzskaite
 • Atvaļinājumu plānošana
 • Automātiskā rīkojumu realizēšana

Darba grafiki

Modulis paredzēts darba laika plānu – grafiku sastādīšanai. Modulis ir integrēta Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, nav neatkarīgs , darbojas izmantojot jebkuru no šiem moduļiem:

 - Alga HR . Darba samaksas  procesu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Personāla procesu vadība un uzskaite;
 - Izmantojama  „Client server“ tehnoloģija vai interneta pieslēgums (Alga HR .Profit-Web. Darba grafiki).

Modulis sadarbojas ar citiem moduļiem un funkcijām:

- Alga HR . Darba laika vadība un uzskaite;
- Alga HR .  Summārā darba laika uzskaite.


Darba laika uzskaite (tabeles)

Darba laika vadības un uzskaites modulis paredzēts darbinieku strādātā laika uzskaitei.  Modulis ir integrēta Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, nav neatkarīgs , darbojas izmantojot jebkuru no šiem moduļiem:

 - Alga HR . Personāla procesu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Darba samaksas  procesu vadība un uzskaite;
 - Izmantojama  „Client server“ tehnoloģija vai interneta pieslēgums.

Modulis sadarbojas ar citiem moduļiem un funkcijām:

 - Alga HR . Personāla procesu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Darba samaksas  procesu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Summārā darba laika uzskaite;
 - Alga HR . Darba laika grafiki;
 - Alga HR . Gabaldarbu vadība;
 - Alga HR . Komandējumu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Automātiskā rīkojumu realizēšana;
 - Alga HR . Izmaksu centri;
 - Alga HR . Atvaļinājumu plānošana.


Summārā darba laika uzskaite

Modulis paredzēts organizācijām, kurām ir tiesības izmantot summāro darba laika uzskaiti. Modulis ir integrēta Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, nav neatkarīgs, uzmantojama „client server“ tehnoloģija vai interneta pieslēgums Alga HR .Profit-Web. darbojas izmantojot jebkuru no tālāk norādītajiem moduļiem:

 - Alga HR . Darba samaksas  procesu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Personāla procesu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Darba laika uzskaite.

Moduļa dati ir saistīti ar citiem moduļiem un funkcijām:

 - Alga HR . Personāla procesu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Darba samaksas  procesu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Darba laika grafiki;
 - Alga HR . Gabaldarbu vadība;
 - Alga HR . Komandējumu vadība un uzskaite;
 - Alga HR . Automātiskā rīkojumu realizēšana;
 - Alga HR . Izmaksu centri;
 - Alga HR . Atvaļinājumu plānošana.


Gabaldarbu vadība un uzskaite

Gabaldarbu vadības modulis ir paredzēts darbinieku reāli izpildīta darba daļu saskaņā ar uzņēmuma darbības specifiku aprēķināšanai. Modulis ir integrētas Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, nav neatkarīgs, darbojas izmantojot jebkuru no šiem moduļiem:

- Alga HR . Darba samaksas procesu vadība un uzskaite;
- Alga HR Personāla procesu vadība un uzskaite;
- Izmantojama "Client server" tehnoloģija vai interneta pieslēgums Profit-Web.


Moduļa dati ir saistīti ar citiem moduļiem un funkcijām:

- Alga HR .  Personāla procesu vadība un uzskaite;
- Alga HR .  Darba samaksas procesu vadība un uzskaite;
- Alga HR .  Darba laika grafiki;
- Alga HR .  Komandējumu vadība un uzskaite;
- Alga HR .  Automātiskā rīkojumu realizēšana;
- Izmaksu centri.Darba laika uzskaite
 • Darba grafiki
 • Darba laika uzskaite (tabeles)
 • Summārā darba laika uzskaite
 • Gabaldarbu vadība un uzskaite

Dažādi pieskaitījumi


Obligātie ieturējumi


Izmaksājumi


Brīvi maināmas algu aprēķinu formulasDarba
samaksas
procesa vadība
 • Dažādi pieskaitījumi
 • Obligātie ieturējumi
 • Izmaksājumi
 • Brīvi maināmas algu aprēķinu formulas

Projektu vadība


Uzdevumu vadība "E-kontrole"

Šis modulis paredzēts uzņēmuma iekšējo uzdevumu izpildes procesa vadībai izmantojot interneta pieslēgumu  Alga HR .Profit-Web.
Modulis ir integrēta Cilvēkresursu vadības sistēmas Alga HR daļa, ir neatkarīgs, izmantojams interneta pieslēgums Alga HR .Profit-Web.

Moduļa dati ir saistīti ar Interneta pieslēguma moduļiem:

- Profit-Web®.Projektu vadība;
- Profit-Web®.Kanceleja;
- Profit-Web®.E-faili.


Budžeta plānošana un vadība


"Kanceleja"

Šis modulis paredzēts uzņēmuma saņemtās, izsūtāmās un iekšējās korespondences  reģistrēšanai, no tās izrietošo uzdevumu izveidei izpildītājiem.

Modulis lielam lietotāju skaitam nodrošina iespēju strādāt kopējā uzņēmuma vai uzņēmumu grupas datu bāzē, pieslēdzoties no lokālā tīkla vai no jebkuras pasaules vietas, kur ir interneta pieslēgums.
Šis modulis ir neatkarīgs. Moduļa dati ir saistīti ar Profit-Web moduļiem:
-    Projektu vadība
-    Kanceleja
-    E-faili
-    CRM


CRM

Šis modulis paredzēts darba ar klientiem kontrolei.

Modulis lielam lietotāju skaitam nodrošina iespēju strādāt kopējā uzņēmuma vai uzņēmumu grupas datu bāzē, pieslēdzoties no lokālā tīkla vai no jebkuras pasaules vietas, kur ir interneta pieslēgums.
Šis modulis ir neatkarīgs. Moduļa dati ir saistīti ar Profit-Web moduļiem:
-    E-kontroleCiti
moduļi
 • Projektu vadība
 • Uzdevumu vadība "E-kontrole"
 • Budžeta plānošana un vadība
 • "Kanceleja"
 • CRM
 

Integrācija ar sistēmām:

ico Integrācija ar VSAA
ico Integrācija ar finanšu sistēmām
ico Integrācija ar caurlaižu kontroles sistēmām
ico Integrācija ar VID
ico Integrācija ar banku sistēmām
ico Integrācija ar citām sistēmām ar WEB servisa palīdzību
 


Piemērojama katram klientam

Mēs pievēršam lielu uzmanību klienta organizācijas raksturam, tādēļ savas programmas pielāgojam individuāli katram uzņēmumam un organizācijai, lai klients saņemtu optimālu labumu. Programma ietaupīs Jūsu laiku, pateicoties ne tikai tās ātrajam darbam, bet arī pilnīgai darbību automatizācijai un to pielāgošanai lietotājam. 

 

 

Rakstiet mums:

Mēs varam novērtēt Jūsu vajadzības, iespējas un piedāvāt atbilstošu programmatūru un tehnisko nodrošinājumu.

Sazinieties ar mums !

 

Atjauninājumi!
Jaunas produkta īpašības

Alga HR sistēmas jaunumi

2014 06 26

Aicinām iepazīties ar jaunākajiem pilnveidojumiem, kas īstenoti cilvēkresursu vadības sistēmā Alga HR un realizēti jaunākajā versijā. Ceram ka ar veiktajiem uzlabojumiem palīdzēsim palielināt Jūsu uzņēmuma darbības efektivitāti.

Plašāk